Camteknik i Ulricehamn AB 0321-741 08
Camteknik i Ulricehamn AB   0321-741 08

Specialist på CAM-system för CNC-maskiner och robotar

Information om personuppgifter Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer till din arbetsplats, samt en del historik som mail och vad som har diskuterats. Syftet med en sådan behandling är för att kunna underlätta kontakt med er när det gäller support och avtal. Vi har fått dina uppgifter från er själva, i de flesta fall så kommer uppgifter från visitkort från er eller mail. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal om du är kund annars så gäller samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ni har en mjukvara som är aktiv eller kan återaktiveras. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med utvecklaren av programvaran ni använder, om ni inte har eller har haft något aktivt system så delas inte uppgifterna med någon. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifter om företagsnamn, kontaktpersson och mail kommer att överföras till land utanför EU. Detta gäller ert kundkonto som ni har tillgång till själv. Personuppgiftsansvarig är Mikael Hallgren. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@camtek.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@camtek.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.